Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

XXIO Int'l Replica Bag (GGC-19024i) - White/Navy or Black (2020)
7.900.000 VND
XXIO Innovative Lt. Weight Caddy Bag (GGC-X117) - Black (2020)
7.850.000 VND
XXIO Replica Shoe Bag (GGA-X109) - White/Navy or Black (2020)
1.635.000 VND
XXIO Replica Boston Bag (GGB-X109) - White/Navy or Black (2020)
3.700.000 VND
XXIO Ladies' (GGB-X113W) Boston Bag - Black (2020)
3.300.000 VND
XXIO Ladies' Club Case (GGB-X113WC) - Black (2020)
2.050.000 VND