Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

Cleveland RTX ZipCore Wedge (Black Satin or Tour Satin) - 2020
3.975.000 VND
Titleist Tour Soft (White or Yellow) - 2020
1.176.000 VND
Srixon Soft Feel - All Color
679.000 VND
Titleist DT TruFeel Balls, Box (White or Yellow) - 2020
810.000 VND
XXIO Mallet Milled X11 Putter 32" (Ladies') - NEW
8.257.000 VND
XXIO Mallet Milled X11 Putter 34" (RH or LH) - NEW
8.257.000 VND