Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

XXIO Boston Bag (GGB-X145) - Black Check or Chidori or Window Pane (2022)
3.650.000 VND
XXIO Replica Shoe Bag (GGA-X144) - Black or White (2022)
1.450.000 VND
XXIO Caddy Bag (GGC-X142) - Black or White or Black Check or Chidori or Window Pane (2022)
6.500.000 VND
XXIO Canvas Stand Bag (GGC-X141) - Charcoal or Grey (2022)
6.400.000 VND
XXIO Caddy Bag w/ Valuable Pouch (GGC-X139) - Black or White (2022)
6.800.000 VND
XXIO Premium Cart Bag (GGC-21062i) - Purple/Gold & White
6.900.000 VND