Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

Lite T-317 Low Powercoil Tee (3 pcs)
162.000 VND
Lite T-298 New King Rubber Tee, Short
210.000 VND
Lite Shot Mark (Wood, Iron, Mix)
89.000 VND
GP MCC Teams (Rnd) Standard & Midsize Grip (All Colors)
422.000 VND
Titleist TS2/TS3 Graphite Hybrid
8.813.000 VND
Srixon ZX7 Graphite Driver - 2020
13.650.000 VND