Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

Cleveland Unstructured Cap (CAH-20050i) - White or Navy (2021)
430.000 VND
Scotty Cameron Phantom X Series Putters - 2021
12.385.000 VND
Cleveland RTX Deep Forged M105 Wedge - 2021
4.300.000 VND
Cleveland (CAH-20051i) CG High Crown Visor (White & Navy)
455.000 VND
Cleveland (CAH-20049i) Bucket Hat (Black & Wht)
609.000 VND
Srixon (GAH-20042i) Visor - 2021
449.000 VND