Zone Golf

  1. Đối với khách hàng đến mua hàng trực tiếp Công ty không hỗ trợ việc đổi trả hàng (Trừ hàng lỗi – Công ty sẽ nhận lại và trừ số tiền đó cho Quý khách hàng khi mua hàng tiếp theo)
  2. Đối với khách hàng mua hàng online công ty giao hàng, công ty sẽ hỗ trợ việc đổi sang sản phẩm khác nếu quý khách không ưng ý (Hàng đổi có giá trị không quá 20% giá trị đơn hàng đó)
  3. Lưu ý: Thời gian đổi hàng không quá 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

New Products

Me and My Golf Game Putting Mat (14Ft)
2.017.000 VND
XXIO Ladies' Boston Bag (GGB-X143W) - White or Black or Navy
3.400.000 VND
XXIO Ladies Caddy Bag (GGC-X143W) - White or Black or Pink or Navy
6.400.000 VND
XXIO Ladies' Visor (GAH-21085i) - White or Black or Lt. Grey
638.000 VND
XXIO Ladies' Straw Hat (GAH-21084i) - Black or Brown
1.014.000 VND
XXIO Cap (GAH-21083i) - Blue or Black or Grey
548.000 VND