Zone Golf

  1. KHAI BÁO KHI SỬ DỤNG

Tất cả nội dung bạn xem trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và giúp bạn lựa chọn sản phẩm – dịch vụ tốt nhất. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN DO BẠN CUNG CẤP

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại. Hoặc tuân thủ theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm – dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ ZoneGolf.

Bạn hoàn toàn đồng ý hay chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của ZoneGolf.

Nếu bạn đặt hang sản phẩm, yêu cầu dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng theo yêu cầu của bạn.

ZoneGolf cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì mục đích khuyến mãi.

  1. CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầm của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào những mục đích khác và chúng tôi yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hàng cung cấp dịch vụ.

  1. AN TOÀN THÔNG TIN

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng những thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho ZoneGolf thông qua trang web này.

ZoneGolf luôn nổ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với những đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa nhũng rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

  1. THÔNG TIN QUA EMAIL

Khi bạn đăng ký dịch vụ - địa chỉ email của bạn cung cấp sẽ dung làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận yêu cầu hổ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng email mà bạn cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi về việc thay đổi này.

  1. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

ZoneGolf sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn không còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

  1. LIÊN KẾT NGOÀI TRANG WEB

Trang web này có thể chứa những đường Link liên kết đến những trang web khác được đặt vào mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. ZoneGolf không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

  1. THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

ZoneGolf có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung hay loại bổ một phần nội dung hoặc tam ngưng trang web mà không cần báo trước, Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, ZoneGolf sẽ cố gang thông báo về sự thay đổi qua email bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

New Products

Me and My Golf Game Putting Mat (14Ft)
2.017.000 VND
XXIO Ladies' Boston Bag (GGB-X143W) - White or Black or Navy
3.400.000 VND
XXIO Ladies Caddy Bag (GGC-X143W) - White or Black or Pink or Navy
6.400.000 VND
XXIO Ladies' Visor (GAH-21085i) - White or Black or Lt. Grey
638.000 VND
XXIO Ladies' Straw Hat (GAH-21084i) - Black or Brown
1.014.000 VND
XXIO Cap (GAH-21083i) - Blue or Black or Grey
548.000 VND