Zone Golf

THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Quý khách sau khi đã tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Zone Golf

Vui lòng liên hệ: +84 919.656.741

Hoặc Email: huong-pl@vnn.vn

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin của quý khách, số lượng sản phẩm muốn mua gồm tên và mã sản phẩm.

Thông tin khách hàng thanh toán sẽ được chúng tôi xác nhận trong thời gian sớm nhất. Sau khi chúng tôi giao hàng cho quý khách, quý khách sẽ thanh toán trực tiếp cho chúng tôi tại Shop.

New Products

Cleveland RTX ZipCore Wedge (Black Satin or Tour Satin) - 2020
3.975.000 VND
Titleist Tour Soft (White or Yellow) - 2020
1.176.000 VND
Srixon Soft Feel - All Color
679.000 VND
Titleist DT TruFeel Balls, Box (White or Yellow) - 2020
810.000 VND
XXIO Mallet Milled X11 Putter 32" (Ladies') - NEW
8.257.000 VND
XXIO Mallet Milled X11 Putter 34" (RH or LH) - NEW
8.257.000 VND