Zone Golf

THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Quý khách sau khi đã tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Zone Golf

Vui lòng liên hệ: +84 919.656.741

Hoặc Email: huong-pl@vnn.vn

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin của quý khách, số lượng sản phẩm muốn mua gồm tên và mã sản phẩm.

Thông tin khách hàng thanh toán sẽ được chúng tôi xác nhận trong thời gian sớm nhất. Sau khi chúng tôi giao hàng cho quý khách, quý khách sẽ thanh toán trực tiếp cho chúng tôi tại Shop.

New Products

XXIO Mallet Milled X11 Putter 32" (Ladies') - NEW
8.257.000 VND
XXIO Mallet Milled X11 Putter 34" (RH or LH) - NEW
8.257.000 VND
Cleveland Smart Sole 4.0 Steel Wedge (42D; 50D & 58D)
3.090.000 VND
Cleveland CBX Full Face Wedge - 2020
3.800.000 VND
XXIO Boston Bag (GGB-X128) - Black (2020)
3.700.000 VND
XXIO Ladies' Folding Tote Bag (GGF-B6008) - Navy or Black (2020)
1.200.000 VND